สำนักงานใหญ่
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้นที่ 28, 29 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

ฝ่ายบริการลูกค้า
เจดี เซ็นทรัล (ฝ่ายบริการลูกค้า)
อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 02 030 4599